Kontakt i regulamin

Świat Bab

tel. 0501 614 166

Bydgoszcz

Świat Bab na facebook’u

facebook

 

 

 


REGULAMIN Świata Bab

1. Świat Bab zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach przez uczestniczkę wniesiona opłata nie jest zwracana.
3. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rezerwacja miejsca – telefoniczna pod nr 501 614 166 lub mailowa na adres kasia@swiatbab.pl (w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail) oraz terminowe dokonanie wpłaty.
4. Wpłata powinna znaleźć się na koncie bankowym Świata Bab nie później niż trzy dni od przesłania zgłoszenia.
5. Świat Bab – nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.
6. Osoby biorące udział w wydarzeniach organizowanych przez Świat Bab dobrowolnie wyrażają zgodę na filmowanie, fotografowanie, nagrywanie i używanie ich wizerunku w celu promocji imprez organizowanych przez Świat Bab, oraz przenoszą na Świat Bab prawo do rozporządzania i korzystania z ich występów i wywiadów wykonanych / udzielonych podczas wydarzeń organizowanych przez Świat Bab.
7. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

Możesz także skontaktować się z nami poprzez poniższy formularz.

 

(wymagane)
(wymagane)